Meeluisteren

Live dienst

Je kunt live meeluisteren met onze kerkdiensten. Ongeveer 10 minuten voor aanvangstijd (normaal gesproken zondags om 10.00 uur) wordt de live uitzending gestart. Je kunt daarvoor in onderstaande balk op de pijl klikken. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden.
Blijf je een bandje horen met “er is op dit moment geen uitzending” terwijl er een kerkdienst uitgezonden zou moeten worden, dan kun je proberen deze bladzijde opnieuw te laden door op onderstaande button te klikken en vervolgens weer op de pijl. Mocht dat alsnog niet werken dan is er mogelijk een technisch probleem waardoor een live uitzending niet mogelijk is.

 

Opnames van voorgaande diensten

Het is mogelijk om opnames van eerdere diensten te beluisteren. Selecteer daarvoor de dienst die je wilt beluisteren en klik vervolgens op de button met de pijl. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden. Oudere opnames zijn alleen voor leden te beluisteren door in te loggen op deze site. De geblokkeerde diensten zullen dan beschikbaar worden om te beluisteren.

Het is niet toegestaan onze opnames te verspreiden.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies in de balk onderaan


Liturgie

Dienstcoördinatoren van de NGK Amersfoort Zuid kunnen op het gesloten deel onder menu Liturgie toevoegen een nieuwe liturgie plaatsen.

Hieronder kan je de bijbehorende liturgie downloaden. Klik in de kolom Datum-tijd op de gewenste liturgie. Eventueel kun je ook de Bijbeltekst in de Omschrijving kolom selecteren. Deze wordt in een nieuw tabblad geopend.

Datum-tijdOmschrijving
20171112 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 5 - Vroeg in de morgen
20171112 17-00 UurF. Schneider - Psalm 27
20171119 10-00 UurR. Koelewijn - 2 Petrus 1: 1 – 15
20171119 17-00 UurS. Biewenga - Psalm 27
20171126 10-00 UurE. Mouissie - Romeinen 8:12-30 en Kolossenzen 1:24-29 - gedenken van overleden gemeenteleden
20171126 17-00 UurJ.F. Ezinga - Mattheus 24 : 36 – 44 en 1 Petrus 1 : 3 – 13
20171203 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 25 - Psalmen, verlangen naar de Heer
20171203 17-00 UurB. Eikelboom - Jesaja 55 - De Uitnodiging
20171210 17-00 UurE. Mouissie - Matteüs 1
20171210 10-00 UurE. Mouissie - Jesaja 8 : 23 t/m 9 : 6 en Matteüs 4:12-17 - Profeten - Verlangen naar redding
20171217 10-00 UurE. Mouissie - Romeinen 13: 8 – 14 - Jezus’ komst moet ons dagelijks leven beheersen!
20171217 17-00 UurFR Bruintjes - 1 Johannes 1: 5 t/m 2: 11
20171225 10-00 UurE. Mouissie - Exodus 15:19-21, Lucas 2:1-7, Filippenzen 2:6-11, Handelingen 1:8-11, 2:1-4 en 32-33 - Jezus komt
20171224 10-00 UurE. Mouissie - Lucas 1:5-25 - Wie Jezus ontmoet, verandert
20171231 10-00 UurE. Mouissie - Marcus 3vs13tm19 en Lucas 10vs25tm28 - De basis van een BBB gemeente
20180107 10-00 UurE. Mouissie - Titus 2:11-15 - Goede voornemens
20180114 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 13: 1 – 9 en 18 – 23 - verkondiging
20180121 10-00 UurE. Mouissie - Romeinen 8:12-17, 18-24, 25-30 - Onderwijs
20180128 10-00 UurH. van Winkelhoff - Lucas 2: 40 - 52 - De ongehoorzame Jezus
20180204 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 18:12-20 - Opzicht
20180211 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 6
20180218 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 139: 13 - 18 - Doopdienst; waar was ik toen ik er nog niet was
20180225 10-00 UurA. van der Dussen - Genesis 22:1-18 en Romeinen 8:32
20180304 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 16:13-17, 21-24 - Op weg naar Pasen – Follow the leader!
20180311 10-00 UurE. Mouissie - Exodus 12: 1 – 30 en Johannes 1: 29-36 - Op weg naar Pasen – Het bloed van het Lam
20180318 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 22 - Biddag + Waarom hebt u mij verlaten?
20180325 10-00 UurCorjan Matsinger - Marcus 1:16-20 - Jeugdienst
20180330 19-30 UurE. Mouissie - Psalm 110 en Psalm 31 - Goede Vrijdag: Naar en bij het kruis
20180401 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 28: 1 – 10 - Pasen: Het leven kan opnieuw beginnen
20180408 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 28 - Alleen leerlingen maken leerlingen
20180415 10-00 UurE. Mouissie - Efeze 4:17-5:2 - Gods navolgers
20180422 10-00 UurE. Mouissie - Handelingen 2:41-47 - Doopdienst - Samen-leven
20180429 10-00 UurH. van der Velde - Matteüs 7 : 1-1 - De gouden regel
20180506 10-00 UurE. Mouissie - Handelingen 4:32-5:11; 6:1-7 - Barmhartigheid
20180513 10-00 UurE. Mouissie - Titus 2:11-15 - Levenstoewijding
20180527 10-00 UurK. Smouter - 1 Samuel 10:10-11 en 2 Korinte 5:4,5
20180603 10-00 UurE. Mouissie - Efeze 6:10-20 - Openbare belijdenis + Jeugddienst: vervolgde christenen
20180610 10-00 UurE. Mouissie - Openbaring 7 - Zendingszondag m.m.v. Marga Baron uit Zuid-Afrika
20180617 10-00 UurB. Eikelboom - Efeziërs 2: 1 - 10 - Je bestemming vinden
20180624 10-00 UurA de Snoo - Matteüs 12: 22 – 42 - Job doet boete en wordt gezegend
20180701 10-00 UurL. Blom - Lukas 9:1-6, Matth 6: 31-33, Lukas 17:20-23 en Matth 6: 9-13
20180708 10-00 UurE. Mouissie - Lucas 3: 21-22 en 4: 14-21 - Bevestiging ambtsdragers
20180722 10-00 UurC. Vervoorn - Jeremia 23 : 1-6 en Marcus 6 : 30-4
20180729 10-00 UurF. Gerkema - 1 Samuël 28
20180715 10-00 UurE. Mouissie - Jesaja 41: 8 - 14 - Doopdienst
20180805 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 7
20180812 10-00 UurF. Gerkema - 1 Samuël 30 en Psalm 62
20180819 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 8
20180826 10-00 UurB. Eikelboom - Exodus 33: - Als vrienden onder elkaar
20180902 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1:1-2:4 - Startzondag
20180909 10-00 UurE. Mouissie - Matteus 1: 1, 17-18 en Openbaring 22: 1 -5
20180916 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1:1-3a en Psalm 33:1-9 - Een troostlied in 7 coupletten – Ouverture
20180921 10-00 UurH. van Abbema - Prediker 3:1-15 - Pluk de dag en geef God de eer
20180930 10-00 UurA. van der Dussen - Matteüs 11: 28 – 30 en 1 Korintiërs 10: 23 – 11: 1 - Van toeschouwer naar deelnemer
20181007 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1:1-5, Johannus 1:1-9 en Openbaring 22:1-5
20181014 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1:1-8, Marcus 4:35-41 en Openbaring 21:1-4 - Micha zondag
20181021 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1: 9 - 13
20181028 10-00 UurD. Lagewaard - Jozua 5
20181104 10-00 UurE. Mouissie - Romeinen 8: 31 – 39 - Jeugddienst
20181111 10-00 UurE. Mouissie - Genesis1:14-19 - Dankdag
20181118 10-00 UurF. Bruintjes - Job 3: 20 – 4: 8, Job 6: 1 – 13 en Mattheüs 27: 38 – 46
20181125 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1 : 20-23 en Efeze 2 : 4-10 - Eeuwigheidszondag – gedenken overledenen
20181201 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1:24-31; 1 en Johannes 4:11-16 - Relaties
20181209 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1: 31 – 2: 4a en Hebreeën 4: 1 – 11
20181216 10-00 UurR. Barkema - Genesis 12:1-3 en Maleachi 1:11
20181223 10-00 UurE. Mouissie - Mattheüs 1
20181230 10-00 UurH. van Winkelhoff - Genesis 9: 1 - 17 - Looft de Heer van de aarde
20181231 19-00 UurE. Mouissie - Openbaring 22 : 16 – 21
20190106 10-00 UurE. Mouissie - Handelingen 2:42-47 en 1 Korintiërs 11:23-26
20190113 10-00 UurE. Mouissie - Matteus 26: 26 – 30
20190120 10-00 UurE. Mouissie - 1 Korintiërs 11:17-34
20190203 10-00 UurE. Mouissie - 1 Korinte 10: 14 – 22- Het ene Lichaam viert feest
20190127 10-00 UurB. Eikelboom - Johannus 4: 1 - 42
20190210 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 26:26-30 en 1 Korinte 11:23-26 - verbonden met (de kerk in) de wereld
20190217 10-00 UurE. Mouissie - Johannes 6: 47 - 56 en Marcus 14: 22 -26
20190224 10-00 UurA. van der Dussen - Mat 20:1-16, Spr 27:4 en Pred 8:14,15 - Overwin jaloezie door vreugde
20190303 10-00 UurE. Mouissie - Lucas 22:14-20 - De Maaltijd in Gods Koninkrijk
20190310 10-00 UurE. Mouissie - Matteus 6: 7-8 - Biddag
20190317 10-00 UurE. Mouissie - Lucas 4:14-21 en 31-44 en Lucas 5:1-11
20190324 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 14:15-33 - Uitstappen of door roeien?
20190331 10-00 UurH. van Winkelhoff - Mattheus 6: 9 – 13 - Laat ons bidden
20190407 10-00 UurS. Leeuwestein - Mattheus 3: 1-12 - Jeugddienst
20190414 10-00 UurE. Mouissie - Matteus 21:1-11 en Lucas 19:41-44 - Wat is jouw passie? Passie voor…
20190419 19-30 UurE. Mouissie - Matteüs 26 : 63-75 - Goede vrijdag
20190418 19-30 UurE. Mouissie - Matteüs 26 : 57-75 - Witte donderdag
20190421 10-00 UurE. Mouissie - Matteus 28: 1-7 en Johannes 20: 1 – 10, 24 – 29 - Paasdienst - Belijdenisdienst
20190428 10-00 UurA. Kranenburg - Abbing - Johannus 20 : 19-31 - Er is vrede door de ontmoeting met de opgestane Heer…
20190505 10-00 UurE. Mouissie - Johannes 21:1-17 - Doopdienst
20190512 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 18:21-35
20190519 10-00 UurE. Mouissie - Mattheus 16: 13 – 18
20190526 10-00 UurM. Janssens - Lucas 5 : 1 - 11
20190602 10-00 UurH. van Winkelhoff - Lucas 8: 40-56 en Handelingen 1: 4 - Wachten
20190609 10-00 UurE. Mouissie - Handelingen 2:1-18 - Pinksteren
20190616 10-00 UurE. Mouissie - Efeziërs 3:14-1 en 1 Korintiërs 12:12-2 - Zondag voor de vervolgde christenen
20190623 10-00 UurB. Eikelboom - Genesis 3: 8 – 9 en Mattheüs 18: 15 – 20 - Kan ik even met je praten???
20190630 10-00 UurR. Koelewijn - Joh 13: 36-38, Joh 18: 15-18 en 25-27 en Joh 21: 15-22 - Jezus ontmoet Petrus in zijn teleurstelling
20190707 10-00 UurE. Messelink - Romeinen 8: 18 – 25 en Openbaring 21: 1 – 5
20190714 10-00 UurM. Janssens - Romeinen 8 : 31-39
20190721 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 9
20190728 10-00 UurF. Gerkema - 1 Koningen 17
20190804 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 10
20190811 10-00 UurF. Gerkema - 1 Koningen 18 : 21-45
20190818 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 11
20190825 10-00 UurF. Gerkema - 1 Koningen 19
20190901 10-00 UurW. van der Lingen - Johannes 6 : 67 – 69
20190908 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 12
20190915 10-00 UurB. Eikelboom - 2 Samuel 6: 8 – 23 - De zegen van de Heer doet David dansen
20190922 10-00 UurE. Mouissie - Hebreeën 10:19-25 - Startzondag - Thema: Elkaar
20190929 10-00 UurP.J.H. Krol - Prediker 8: 10-17 - Het leven is niet eerlijk
20191006 10-00 UurE. Mouissie - Mattheus 18: 1 – 10 - De HEER stuurt zijn engelen
20191013 10-00 UurE. Mouissie - Marcus 2:13-17 en Jesaja 25:6-9 - De Maaltijd van de Heer en barmhartigheid
20191020 10-00 UurF.R. Bruintjes - Romeinen 13 : 1-10 en 1 Petrus 2 : 11-17
20191027 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 9: 8 – 17 en 2 Petrus 3: 1 – 13 - Michazondag
20191103 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 5:13-16 - Jeugddienst
20191110 10-00 UurE. Mouissie - Ruith 2: 2 – 18 - Dankdag
20191117 10-00 UurT.J. Baron - Jakobus 1:22-27 - Zending
20191124 10-00 UurE. Mouissie - Lucas 20: 27 – 40 - Eeuwigheidszondag - Met God léven
20191201 10-00 UurH.D. Groeneveld - Matteüs 25 : 31-46
20191208 10-00 UurE. Mouissie - Romeinen 15 : 7-16 en Mattheüs 5 : 1-12 - Het is nog niet te laat
20191215 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 11 : 2-15 en Jacobus 5 : 7-10 - Een andere kijk: wees blij
20191222 10-00 UurM. van der Klis - Lukas 1: 39-45
20191225 10-00 UurE. Mouissie - Lucas 2:1-7 - Kerstfeest
20191229 10-00 UurR. van Lente - Exodus 19: 16 - 19 en Lucas 17: 20 - 37
20191231 19-00 UurE. Mouissie - Jesaja 2: 1 – 5, Matteus 23: 37 – 24: 2, 32 – 42 en Romeinen 13: 8 – 12 - Er komen andere tijden
20200105 10-00 UurE. Mouissie - Numeri 6: 22 – 27, Handelingen 4: 8 – 12 en Lukas 2: 21 - Veel heil en zegen
20200112 10-00 UurE. Mouissie
20200119 10-00 UurH. van Winkelhoff - Psalm 115

Luisterwijzer

Voor sommige diensten is een preek luisterwijzer beschikbaar. Hieronder kun je hem downloaden. Kom je naar de dienst, kijk dan of er een luisterwijzer is, print hem uit en neem hem mee naar de dienst.

Datum-tijd Luisterwijzer
Lw-20180211 10-00 Uur
Lw-20180211 16-30 Uur
Lw-20180304 10-00 Uur
Lw-20180311 10-00 Uur
Lw-20180318 10-00 Uur
Lw-20180408 10-00 Uur
Lw-20180415 10-00 Uur
Lw-20180422 10-00 Uur
Lw-20180506 10-00 Uur
Lw-20180513 10-00 Uur
Lw-20180520 10-00 Uur
Lw-20180610 10-00 Uur
Lw-20180805 10-00 Uur
Lw-20180819 10-00 Uur
Lw-20180902 10-00 Uur
Lw-20180909 10-00 Uur
Lw-20180916 10-00 Uur
Lw-20181007 10-00 Uur
Lw-20181014 10-00 Uur
Lw-20181021 10-00 Uur
Lw-20181104 10-00 Uur
Lw-20181111 10-00 Uur
Lw-20181125 10-00 Uur
Lw-20181202 10-00 Uur
Lw-20181209 10-00 Uur
Lw-20181223 10-00 Uur
Lw-20181231 19-00 Uur
Lw-20190106 10-00 Uur
Lw-20190113 10-00 Uur
Lw-20190120 10-00 Uur
Lw-20190203 10-00 Uur
Lw-20190210 10-00 Uur
Lw-20190217 10-00 Uur
Lw-20190303 10-00 Uur
Lw-20190317 10-00 Uur
Lw-20190324 10-00 Uur
Lw-20190512 10-00 Uur
Lw-20190519 10-00 Uur
Lw-20190721 10-00 Uur
Lw-20190804 10-00 Uur
Lw-20190818 10-00 Uur
Lw-20190908 10-00 Uur
Lw-20191006 10-00 Uur
Lw-20191013 10-00 Uur
Lw-20191215 10-00 Uur

De eerste dag

pastor Erik heeft hier een rubriek over de preekplannen voor de komende tijd.