Meeluisteren

Live dienst

Je kunt live meeluisteren met onze kerkdiensten. Ongeveer 10 minuten voor aanvangstijd (normaal gesproken zondags om 10.00 uur) wordt de live uitzending gestart. Je kunt daarvoor in onderstaande balk op de pijl klikken. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden.
Blijf je een bandje horen met “er is op dit moment geen uitzending” terwijl er een kerkdienst uitgezonden zou moeten worden, dan kun je proberen deze bladzijde opnieuw te laden door op onderstaande button te klikken en vervolgens weer op de pijl. Mocht dat alsnog niet werken dan is er mogelijk een technisch probleem waardoor een live uitzending niet mogelijk is.

 

Opnames van voorgaande diensten

Het is mogelijk om opnames van eerdere diensten te beluisteren. Selecteer daarvoor de dienst die je wilt beluisteren en klik vervolgens op de button met de pijl. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden. Oudere opnames zijn alleen voor leden te beluisteren door in te loggen op deze site. De geblokkeerde diensten zullen dan beschikbaar worden om te beluisteren.

Het is niet toegestaan onze opnames te verspreiden.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies in de balk onderaan


Liturgie

Dienstcoördinatoren van de NGK Amersfoort Zuid kunnen op het gesloten deel onder menu Liturgie toevoegen een nieuwe liturgie plaatsen.

Hieronder kan je de bijbehorende liturgie downloaden. Klik in de kolom Datum-tijd op de gewenste liturgie. Eventueel kun je ook de Bijbeltekst in de Omschrijving kolom selecteren. Deze wordt in een nieuw tabblad geopend.

Datum-tijdOmschrijving
20160501 10.00 UurH. van Winkelhoff - Psalm 70 en Filippenzen 4: 6 en 7 - Jeugddienst
20160501 17.00 UurF. Blokhuis - Efeziers 2
20160508 10.00 UurH. Schuurman - 2 Korintiërs 5: 14 - 21 - De vervuiler betaalt ??
20160508 17.00 UurM. H. T. Biewenga - Handelingen 1 : 1 - 14 en 1 Korintiërs 12 : 12 en 27 – 13 : 3 - Verlangen naar meer
20160515 17.00 UurW. Borgdorff - Handelingen 2 : 41‐47 en Handelingen 4 : 32‐37 - Pinksterfeest
20160515 10.00 UurW. Borgdorff - Handelingen 2 : 1-­13 en Jesaja 63 : 7 ‐ 64 : 12 - Pinksterfeest
20160522 10.00 UurE. Mouissie - Handelingen 2 : 9-­16 - Jaarthemadienst
20160522 17.00 UurP.J. Weij- Johannes 5:19-­‐29 en Openbaring 20:11-­15 - Genade bij het oordeel.
20160529 10.00 UurH. van Winkelhoff - 1 Petrus 5: 6-10 en Jakobus 1: 2-4 - Hoe gaan we om met zorgen en moeiten in ons leven?
20160529 17.00 UurW.J. van der Linde - Nehemia 8 - De vreugde die de Heer u geeft is uw kracht
20160605 10.00 UurH. van Winkelhoff - Spreuken 3: 5 en 6 en Prediker 2: 24 – 26 - Thema: Een experiment - Belijdenisdienst
20160605 17.00 UurH. van Winkelhoff - Marcus 4: 1 – 9 en Micha 4: 1 – 5 - De gelijkenis van de zaaier
20160619 10.00 UurW. Borgdorff - Markus 9: 2 – 29
20160619 17.00 UurW. Borgdorff - Lukas 7: 36 - 50
20160626 10.00 UurH. van Winkelhoff - Johannes 20:19-­‐23 en Jeremia 29:1-­‐14 - vrede, schoonheid en recht - Jaarthemadienst
20160626 17.00 UurH. van Winkelhoff - 1 Thessalonicenzen 5 : 12-­‐28 - altijd bidden
20160703 10.00 UurH. van Winkelhoff - Micha 4: 1-5 en Openbaring 21: 1-8 - De hemel en wij
20160703 17.00 UurH. van Winkelhoff - Johannes 15: 1-8 - Gods Woord en ons gebed
20160710 10.00 UurK. Muller - Numeri 21: 4 – 9 - en Johannes 3: 14 – 21 - Opzien om gered te worden!?
20160710 17.00 UurJ. van Mulligen - Psalm 146 - Hulpbehoevend
20160717 10.00 UurR. Barth - Genesis 1: 1-13 - en Jesaja 45: 14-19 - een nieuwe kijk op Genesis 1?
20160724 10.00 UurA. Beeftink - Mattheüs 4 : 1 - 11
20160731 10.00 UurK. Muller - Lukas 6: 27 - 42
20160731 17.00 UurG. Gunnink - Romeinen 15 : 1 – 13 - en 2 Petrus 1 : 16 ‐ 21 - Twee boeken, één Naam
20160807 10.00 UurJ. Horsman - Johannes 18: 33-40
20160814 10.00 UurM. Kleij - Johannes 6: 60– 71
20160821 10.00 UurH. van Winkelhoff- Genesis 32: 22-32 - God speelt geen rol in mijn leven
20160821 17.00 UurH. van Winkelhoff- Lucas 12: 22-34 - uw Vader weet....
20160828 10.00 UurW.G. Rietkerk - Genesis 11: 1-9, Lucas 19: 41-44 en Openbaring 21 :1-5 - een hart voor de stad!
20160828 17.00 UurB.J. Eikelboom - Mattheüs 5: 1 - 16 - Lijden moet je leren…
20160904 17.00 UurW.J. van der Linde - Marcus 4 : 21-34 en Mattheus 13 : 31-33
20160904 10.00 UurW. van der Lingen - Openbaring 22 : 12‐21 en Openbaring 3 : 7‐13
20160911 10.00 UurH. van Winkelhoff - 1 Korinte 4: 1-6 en Galaten 2: 20 - Oordeel van mensen en oordeel van God
20160911 17.00 UurH. van Winkelhoff - Mattheüs 25: 14-30 - Hoe verwachten we de Here?
20160918 10.00 UurH. van Winkelhoff - Spreuken 11: 1-14 en Genesis 28: 10-20 - Jakob ontmoet God
20160925 10.00 UurJ.A.C. Weij - Openbaring 4 en Openbaring 5
20160925 17.00 UurW. Borgdorff - Mattheüs 19 : 16 – 20 : 16
20161002 10.00 UurH. van Winkelhoff - Galaten 5 : 13-24 - Ego- of theocentrisch?
20161002 17.00 UurH. van Winkelhoff - Mattheüs 25: 31-46 - de Verenigde Naties
20161009 10.00 UurD. Timmerman - Spreuken 25: 6 – 12 en 21 – 22 en Lukas 14: 1 en 7 – 14
20161009 17.00 UurM. Janssens - Handelingen 4: 1 - 12 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
20161016 10.00 UurJ. Minnema - Lucas 10 : 25 – 37 - Micha zondag - Dambanjoka Malawi dienst
20161016 17.00 UurH. van Winkelhoff - Lucas 16 : 19 ‐ 31 - niet uitstellen
20161023 10.00 UurP.J. Weij - Jozua 5: 1-9 en Psalm 95
20161023 17.00 UurW. Borgdorff - Jesaja 38
20161030 10.00 UurJ.W. Ploeg - Lucas 19: 1 -10 - Redding voor een rijke zondaar - Dankdag voor gewas en arbeid
20161030 17.00 UurW.J. van der Linde - Maleachi 3: 1- 3 en 19-21 en 2 Petrus 3: 1-13 - Wat verwacht u ervan?
20161106 15.30 UurM. van der Klis en E. Mouissie - Kolossenzen 1: 1-11 en 25 - 29 - Bevestiging en intrede pastor Erik
20161113 10.00 UurE. Mouissie - Lucas 5 : 17 - 26 - Themadienst - In verbinding met… Jezus Christus, elkaar en God
20161113 17.00 UurF. Gerkema - Psalm 100
20161120 10.00 UurE. Mouissie - Jesaja 6 : 10 - 14 - Gedenken van overledenen ‐ Troosten
20161120 17.00 UurG. van Dijk - Maleachi 1 : 6 ‐14
20161127 10.00 UurE. Mouissie - 2 Timoteüs 1: 1 – 7 - Jongerendienst ‐ Samen kerk zijn, dus ook met jongeren
20161127 17.00 UurH. van Winkelhoff - Psalm 150 - De aarde is Gods heiligdom
20161204 10.00 UurF.E. Schneider - Genesis 38 en Matteüs 1:1-3
20161204 17.00 UurW. Borgdorff - Ruth 1 : 1 tot 2 : 1 en Ruth 4
20161211 17.00 UurE. Mouissie - Handelingen 2: 42 en 47 - Themadienst: samen eten, vieren en (aan)bidden
20161211 10.00 UurE. Mouissie - Handelingen 2: 37-47 en 1 Korinthe 11: 20-26 - Themadienst: samen eten, vieren en (aan)bidden
20161218 10.00 UurH. van Winkelhoff - Jesaja 49 : 8 ‐16 - zou God vergeten?
20161218 17.00 UurH. van Winkelhoff - Mattheüs 1 : 1 ‐ 17 - goed nieuws
20161225 10.00 UurE. Mouissie - Lukas 2 : 15 – 20 - Kerstfeest - “Touched by an Angel”
20161231 18.30 UurE. Mouissie - Efeziërs 5:1-21 - Oudjaarsdag: Zingend over de drempel, deel 1
20170101 11.00 UurE. Mouissie - Efeziërs 5:15-21 - Nieuwjaarsdienst: zingend over de drempel, deel 2
20170108 10.00 UurE. Mouissie - Prediker 12 : 1-8 en Psalm 92 - Eeuwige Jeugd?
20170108 17.00 UurR. Koelewijn - Genesis 28 : 10-­22 en Nehemia 1 : 1‐ 10
20170115 10.00 UurE. Mouissie - Psalm 8 - Psalmen, deel 1
20170115 17.00 UurE. Mouissie - Psalm 8 - Psalmen, deel 2
20170122 17.00 UurK. de Groot - Romeinen 1 : 1‐15 - Bemoedig elkaar
20170122 10.00 UurD. Timmerman - Psalm 67 en Romeinen 15 : 1 - 13 - Volhouden
20170129 10.00 UurE. Mouissie - Galaten 5:22-23a en 1 Korinte 12:27-14:1 - Veelkleurigheid
20170129 17.00 UurA. Siebenga - Rechters 6:1-32
20170205 17.00 UurJ.F Ezinga - Mattheus 25 : 31 – 40
20170205 10.00 UurE. Mouissie - 1 Korinte 12 vs 12 ‐ 13 vs 1 en 14 vs 1 - Jezus’ lichaam: een alternatieve gemeenschap
20170212 17.00 UurE. Mouissie - Psalm 1 - Samen eten, vieren en (aan)bidden rondom Psalm 1
20170212 10.00 UurE. Mouissie - Psalm 1 - In bloei
20170219 10.00 UurR. Koelewijn - Leviticus 14: 1-20 en Lukas 17: 11-19
20170219 17.00 UurB.J. Eikelboom - Mattheüs 22: 34 - 46 en 1 Korinthiërs 13 - Verlangen naar liefde
20170226 10.00 UurE. Mouissie - Lucas 5 : 27‐35 - Vast wel
20170226 17.00 UurR.A. van Lente - Deuteronomium 16 : 1 ‐ 17 en Romeinen 14 : 5 ‐ 13
20170305 10.00 UurF. Gerkema - Lucas 7: 36 – 50
20170305 17.00 UurH. Kaldeway - Psalm 22
20170312 10.00 UurE. Mouissie - Psalm 2 - Laten ze maar uitkijken
20170312 17.00 UurR.C. Vervoorn - 1 Koningen 10,1-9 en Mattheüs 6,16-34
20170319 10.00 UurE. Mouissie - Deuteronomium 8 : 1-10 en Lucas 11 : 1-4 - Biddag voor gewas en arbeid
20170319 17.00 UurS. Biewenga - Johannes 15 : 9-17
20170326 10.00 UurE. Mouissie - Genesis 25: 19 – 34 en Hebreeën 12: 14 – 17 - het familiediner
20170326 17.00 UurF. Schneider - Johannes 18: 1 – 11
20170402 10.00 UurR. Koelewijn - Jesaja 59
20170402 17.00 UurW. Borgdorff - Lucas 23: 27 – 31 en 13: 31 – 35 - Preek van H. de Jong
20170409 10.00 UurE. Mouissie - Exodus 12:1-14 en Openbaring 19:1-9 - Een fééstmaal voor onderweg
20170409 17.00 UurE. Mouissie - Psalm 103 : 1-14 en Jesaja 43 : 1-3 - Twee geschenken
20170414 19.30 UurE. Mouissie - Jesaja 52:13-53:5 en Jesaja 53:6-9 - Goede vrijdag
20170416 10.00 UurE. Mouissie - Mattheüs 28: 1 – 7 en Efeziers 2: 1 – 6a - Paasviering
20170416 17.00 UurF. Gerkema - Lucas 24: 36 – 49 - Paasviering
20170423 10.00 UurR. van Lente - Johannes 21 : 1- 20
20170423 17.00 UurR. van Lente - Mattheus 18: 21 – 35
20170430 10.00 UurE. Mouissie - Psalm 23 - Welkom thuis
20170430 17.00 UurJ. Ezinga - Openbaring 19: 11-16 en Openbaring 21: 1-8
20170507 10.00 UurA. Oussoren - Kerk zijn - Jeugddienst
20170507 17.00 UurD. Lagewaard - Galaten 5:22-23 en Hebreeën 11: 1-3 en Maileachi 3 - vrucht van de Geest: geloof
20170514 17.00 UurD. Welfing - Lucas 24: 13 – 35
20170514 10.00 UurE. Mouissie - Psalm 1, 2 en 3 - De Geest spreekt alle talen
20170521 10.00 UurS. Biewenga - Lucas 19 : 1 - 10
20170521 17.00 UurM. Janssens - Johannes 21: 1 - 14
20170528 10.00 UurE. Mouissie - Marcus 10: 13-16 - Doopdienst
20170528 17.00 UurA. Siebenga - Johannes 20: 19-23 - Zo zend ik ook jullie
20170604 10.00 UurE. Mouissie - Handelingen 2 : 1 - 13 - Delen maakt rijk! Preek in 7 woorden en talen
20170604 17.00 UurW. Borgdorff - Psalm 19
20170611 10.00 UurE. Mouissie - Psalm 3 - Belijdenisdienst - Voor niemand bang
20170611 17.00 UurE. Mouissie - Marcus 2:13-17
20170618 10.00 UurW. Borgdorff - Psalm 73
20170618 17.00 UurF. Schneider - 1 Petrus 4:12-19
20170625 10.00 UurB.J. Eikelboom - 1 Johannes 1 : 1 – 4 en Efeziërs 1: 1 - 14 - In Christus geadopteerd als kind van God, Ken je Vader I
20170625 17.00 UurB.J. Eikelboom - Efeziërs 1: 3 – 8, 13 - 14 - In Christus geadopteerd als kind van God, Ken je Vader II
20170702 10.00 UurJ. Dekker – de Groot - 2 Tessalonicenzen 1
20170702 17.00 UurF. Schneider - 1 Korintiërs 3: 10-15
20170709 10.00 UurE. Mouissie - Psalm 4 - Vrede als ik slaap
20170716 10.00 UurF. Gerkema - 1 Samuël 24 : 1 - 23
20170716 17.00 UurJ. van Mulligen - 2 Petrus 3: 1-13 - Hemel op Aarde
20170723 10.00 UurM. van Gurp - Marcus 4: 35 – 41
20170730 10.00 UurE. Mouissie - Johannes 20: 19 – 23 en Handelingen 1: 4-8
20170806 10.00 UurG. Gunnink - Psalm 103
20170806 17.00 UurC.J. van der Boogert - Psalm 23 en Romeinen 8 : 28-39 - Ik heb mijn God, dat is genoeg
20170813 10.00 UurE. Mouissie - 2 Korinte 11:21b-30 - Angst
20170820 10.00 UurE. Mouissie - Johannes 4: 1 – 18, 39 – 42 en Johannes 7: 37 – 39 - Organisatie en/of organisme?
20170820 17.00 UurB.J. Eikelboom - Galaten 2: 15 -21, 3: 6-14 en 4: 4-7 - Getrokken door de liefde van de Vader – de genadecyclus
20170827 10.00 UurE. Mouissie - Efeziërs 4: 1-16 - Hoofd, spieren en ledematen
20170827 17.00 UurR. Koelewijn - Prediker 9 : 1- 10
20170903 17.00 UurJ. W. Ploeg - Handelingen 17:16-31 - Niet te filmen
20170903 10.00 UurW. van Dijk - Romeinen 9:1-5 en 1 Koningen 19:1-9
20170910 17.00 UurG Gunnink - Jeremia 29 : 1 - 17 - Een hoopvolle toekomst?
20170910 10.00 UurE. Mouissie - Marcus 3:13-19
20170917 10.00 UurE. Mouissie - Johannes 15: 1 – 17 - Startzondag - omgang met Jezus
20170924 10.00 UurE. Mouissie - Romeinen 15:1-7 - Hart voor elkaar - binnen
20170924 17.00 UurD. Lagewaard - 1 Samuël 14: 1-23
20171001 09.30 UurC.J. Barth - Psalm 124 en Galaten 1 : 1 - 5 - van slaaf tot koningskind
20171001 17.00 UurH.F. Kaldeway - 1 Koningen 17 : 1 - 24
20171008 10.00 UurE. Mouissie - 1 Petrus 1: 1-2, 14-19 en Petrus 2: 1-12 - betrokken op de buitenwereld
20171008 17.00 UurE. Mouissie - Handelingen 2: 41 – 47 - de gemeente: gefeliciteerd met Gods kado
20171015 10.00 UurE. Mouissie - Matteüs 25:14-30 - Micha Zondag
20171015 17.00 UurR. van Lente - Numeri 9: 15 – 23 en Handelingen 12: 1 – 12 , 17
20171022 17.00 UurB. Eikelboom - Ezechiël 47: 1–12 en Johannes 7: 14–17, 28-29, 37–39 - Jezus en het geheim van het Loofhuttenfeest
20171022 10.00 UurE. Mouissie - 1 Korintiërs 13:1-8a en Galaten 5:16-25 - Hart voor de gemeente! + Doopdienst
20171029 10.00 UurT. Blanken - 1 Timoteus 4: 1 – 5 - Nationale Bijbelzondag
20171029 17.00 UurK. de Winter - 1 Samuel 16 -Koning in Gods naam?
20171105 10.00 UurE. Mouissie - Spreuken 30 vs 1 t/m 9 - Dankdag voor gewas en arbeid
20171105 17.00 UurD.A. Lagewaard - Mattheüs 9 : 1 - 8
20171112 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 5 - Vroeg in de morgen
20171112 17-00 UurF. Schneider - Psalm 27
20171119 10-00 UurR. Koelewijn - 2 Petrus 1: 1 – 15
20171119 17-00 UurS. Biewenga - Psalm 27
20171126 10-00 UurE. Mouissie - Romeinen 8:12-30 en Kolossenzen 1:24-29 - gedenken van overleden gemeenteleden
20171126 17-00 UurJ.F. Ezinga - Mattheus 24 : 36 – 44 en 1 Petrus 1 : 3 – 13
20171203 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 25 - Psalmen, verlangen naar de Heer
20171203 17-00 UurB. Eikelboom - Jesaja 55 - De Uitnodiging
20171210 17-00 UurE. Mouissie - Matteüs 1
20171210 10-00 UurE. Mouissie - Jesaja 8 : 23 t/m 9 : 6 en Matteüs 4:12-17 - Profeten - Verlangen naar redding
20171217 10-00 UurE. Mouissie - Romeinen 13: 8 – 14 - Jezus’ komst moet ons dagelijks leven beheersen!
20171217 17-00 UurFR Bruintjes - 1 Johannes 1: 5 t/m 2: 11
20171225 10-00 UurE. Mouissie - Exodus 15:19-21, Lucas 2:1-7, Filippenzen 2:6-11, Handelingen 1:8-11, 2:1-4 en 32-33 - Jezus komt
20171224 10-00 UurE. Mouissie - Lucas 1:5-25 - Wie Jezus ontmoet, verandert
20171231 10-00 UurE. Mouissie - Marcus 3vs13tm19 en Lucas 10vs25tm28 - De basis van een BBB gemeente
20180107 10-00 UurE. Mouissie - Titus 2:11-15 - Goede voornemens
20180114 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 13: 1 – 9 en 18 – 23 - verkondiging
20180121 10-00 UurE. Mouissie - Romeinen 8:12-17, 18-24, 25-30 - Onderwijs
20180128 10-00 UurH. van Winkelhoff - Lucas 2: 40 - 52 - De ongehoorzame Jezus
20180204 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 18:12-20 - Opzicht
20180211 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 6
20180218 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 139: 13 - 18 - Doopdienst; waar was ik toen ik er nog niet was
20180225 10-00 UurA. van der Dussen - Genesis 22:1-18 en Romeinen 8:32
20180304 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 16:13-17, 21-24 - Op weg naar Pasen – Follow the leader!
20180311 10-00 UurE. Mouissie - Exodus 12: 1 – 30 en Johannes 1: 29-36 - Op weg naar Pasen – Het bloed van het Lam
20180318 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 22 - Biddag + Waarom hebt u mij verlaten?
20180325 10-00 UurCorjan Matsinger - Marcus 1:16-20 - Jeugdienst
20180330 19-30 UurE. Mouissie - Psalm 110 en Psalm 31 - Goede Vrijdag: Naar en bij het kruis
20180401 10-00 UurE. Mouissie - Matteüs 28: 1 – 10 - Pasen: Het leven kan opnieuw beginnen
20180408 10-00 UurE. Mouissie - Psalm 28 - Alleen leerlingen maken leerlingen
20180415 10-00 UurE. Mouissie - Efeze 4:17-5:2 - Gods navolgers
20180422 10-00 UurE. Mouissie - Handelingen 2:41-47 - Doopdienst - Samen-leven
20180429 10-00 UurH. van der Velde - Matteüs 7 : 1-1 - De gouden regel
20180506 10-00 UurE. Mouissie - Handelingen 4:32-5:11; 6:1-7 - Barmhartigheid
20180513 10-00 UurE. Mouissie - Titus 2:11-15 - Levenstoewijding
20180527 10-00 UurK. Smouter - 1 Samuel 10:10-11 en 2 Korinte 5:4,5
20180603 10-00 UurE. Mouissie - Efeze 6:10-20 - Openbare belijdenis + Jeugddienst: vervolgde christenen
20180610 10-00 UurE. Mouissie - Openbaring 7 - Zendingszondag m.m.v. Marga Baron uit Zuid-Afrika
20180617 10-00 UurB. Eikelboom - Efeziërs 2: 1 - 10 - Je bestemming vinden
20180624 10-00 UurA de Snoo - Matteüs 12: 22 – 42 - Job doet boete en wordt gezegend
20180701 10-00 UurL. Blom - Lukas 9:1-6, Matth 6: 31-33, Lukas 17:20-23 en Matth 6: 9-13
20180708 10-00 Uur

Luisterwijzer

Voor sommige diensten is een preek luisterwijzer beschikbaar. Hieronder kun je hem downloaden. Kom je naar de dienst, kijk dan of er een luisterwijzer is, print hem uit en neem hem mee naar de dienst.

Datum-tijd Luisterwijzer
Lw-20161106 15.30 Uur
Lw-20161113 10.00 Uur
Lw-20161120 10.00 Uur
Lw-20161211 10.00 Uur
Lw-20161211 17.00 Uur
Lw-20161231 18.30 Uur
Lw-20170101 11.00 Uur
Lw-20170108 10.00 Uur
Lw-20170115 10.00 Uur
Lw-20170115 17.00 Uur
Lw-20170129 10.00 Uur
Lw-20170205 10.00 Uur
Lw-20170212 10.00 Uur
Lw-20170212 17.00 Uur
Lw-20170226 10.00 Uur
Lw-20170312 10.00 Uur
Lw-20170319 10.00 Uur
Lw-20170326 10.00 Uur
Lw-20170409 10.00 Uur
Lw-20170409 17.00 Uur
Lw-20170416 10.00 Uur
Lw-20170430 10.00 Uur
Lw-20170514 10.00 Uur
Lw-20170528 10.00 Uur
Lw-20170604 10.00 Uur
Lw-20170611 10.00 Uur
Lw-20170709 10.00 Uur
Lw-20170730 10.00 Uur
Lw-20170813 10.00 Uur
Lw-20170820 10.00 Uur
Lw-20170827 10.00 Uur
Lw-20170910 10.00 Uur
Lw-20170917 10.00 Uur
Lw-20170924 10.00 Uur
Lw-20171008 10.00 Uur
Lw-20171008 17.00 Uur
Lw-20171015 10.00 Uur
Lw-20171022 10.00 Uur
Lw-20171105 10.00 Uur
Lw-20171112 10-00 Uur
Lw-20171126 10-00 Uur
Lw-20171203 10-00 Uur
Lw-20171210 10-00 Uur
Lw-20171210 17-00 Uur
Lw-20171217 10-00 Uur
Lw-20171224 10-00 Uur
Lw-20171231 10-00 Uur
Lw-20180107 10-00 Uur
Lw-20180114 10-00 Uur
Lw-20180121 10-00 Uur
Lw-20180204 10-00 Uur
Lw-20180211 10-00 Uur
Lw-20180211 16-30 Uur
Lw-20180304 10-00 Uur
Lw-20180311 10-00 Uur
Lw-20180318 10-00 Uur
Lw-20180408 10-00 Uur
Lw-20180415 10-00 Uur
Lw-20180422 10-00 Uur
Lw-20180506 10-00 Uur
Lw-20180513 10-00 Uur
Lw-20180520 10-00 Uur
Lw-20180610 10-00 Uur

De eerste dag

pastor Erik heeft hier een rubriek over de preekplannen voor de komende tijd.