Meebeleven


Vanaf zondag 26 september wordt van de dienst alleen een audio uitzending gemaakt.

Live dienst

Je kunt live meeluisteren met onze kerkdiensten. Ongeveer 10 minuten voor aanvangstijd (normaal gesproken zondags om 10.00 uur) wordt de live uitzending gestart. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden.

Blijf je een bandje horen met “er is op dit moment geen uitzending” terwijl er een kerkdienst uitgezonden zou moeten worden, dan kun je proberen deze bladzijde opnieuw te laden door op onderstaande button of F5 te klikken en vervolgens weer op de pijl. Mocht dat alsnog niet werken dan is er mogelijk een technisch probleem waardoor een live uitzending niet mogelijk is.

Audio

Live meeluisteren

Collecte

givt-button

Het rooster wordt opgehaald…

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies in de balk onderaan

Opnames van voorgaande diensten

Het is mogelijk om opnames van eerdere diensten te beluisteren en te bekijken. Selecteer daarvoor de dienst die je wilt beluisteren / bekijken en klik vervolgens op de button met de pijl. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden. Oudere opnames zijn alleen voor leden te beluisteren door in te loggen op deze site. De geblokkeerde diensten zullen dan beschikbaar worden om te beluisteren.

Audio

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies in de balk onderaan

Video

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies in de balk onderaan


Liturgie

Dienstcoördinatoren van de NGK Amersfoort Zuid kunnen op het besloten deel onder menu Liturgie toevoegen een nieuwe liturgie plaatsen.

Hieronder kan je de bijbehorende liturgie downloaden. Klik in de kolom Datum-tijd op de gewenste liturgie. Eventueel kun je ook de Bijbeltekst in de Omschrijving kolom selecteren. Deze wordt in een nieuw tabblad geopend.

LiturgieOmschrijving
20200906 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - thema: De gemeente is Gods lévende werkelijkheid!
20200913 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - thema: De gemeente is Gods tempel
20200920 14-00 UurE. Mouissie - Online dienst - thema: De gemeente is een heilige priesterschap - Startzondag
20200927 10-00 UurF. Bruintjes - Online dienst - Psalm 127 en Marcus 4: 35 – 38a
20201004 10-00 UurH.D. Groeneveld - Online dienst - Psalm 42 en Psalm 43
20201011 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Psalm 20 - Viering H. Avondmaal
20201018 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Lucas 4:14-22 - Michazondag
20201025 10-00 UurA. van der Dussen - Online dienst - Exodus 2:11-25
20201101 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Jeremia 31:31-34 - Jeugdzondag
20201108 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Psalm 91 - Dankdag / Viering H. Avondmaal
20201115 10-00 UurMark Janssens - Online dienst - Handelingen 2: 16-21 en 32-41 - De ernst en de rijkdom van het Evangelie
20201122 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Jesaja 41:1-3, Hebreeën 12:22-24 en Openbaring 21:1-5 - Eeuwigheidszondag
20201129 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Hebr 11:11, Gen 18:9-15 en 21:1-7 - Geloven in het ongelooflijke - 1e Advent & doop
20201206 10-00 UurE. Messelink - Online dienst - Lucas 1:26–38, 3: 3-6 en Efeziërs 3: 14-17 -2e Advent
20201213 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Psalm 84:6-13 en Lucas 1:67 en 76-79 - 3e Advent & H. Avondmaal
20201220 10-00 UurP Kleingeld - Online dienst - Ruth 2:1-12 - 4e Advent
20201231 19-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Mattheüs 1:18-25 - Oudejaarsavond
20201224 21-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Lucas 2:1-20 - Kerstavond
20201225 10-00 UurKInderkerstfeest via Zoom
20201227 10-00 UurJ. Winter - Online dienst - Lucas 2: 41 –52
20210103 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Genesis 2:4-9 en Openbaring 21:1-4 - Twee boekensteunen
20210110 10-00 UurJ. Winter - Online dienst - Matteus 25: 31-46 - Heilig Avondmaal
20210117 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Genesis 1:1-3; 26-27 en Marcus 1:9-11 - God is mét God!
20210124 10-00 UurC.M. van der Klis - Online dienst - Handelingen 13:1-12
20210131 10-00 UurE. Messelink - Online dienst - 2 Koningen 4 : 38 – 44
20210207 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Genesis 2 : 4-7 en 18-25 - De mens: geschapen tot liefde-in-relatie
20210214 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Genesis 3 : 8-24 en Matteüs 1 : 18-25- Isolement!? - Viering H. Avondmaal
20210221 10-00 UurB. Eikelboom - Online dienst - Psalm 88 - Een lied in de duisternis
20210228 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Exodus 25 : 1-9 en Johannes1 : 1-18- Met!
20210307 10-00 UurD. Groeneveld - Online dienst - Numeri 9 : 15-23 en Numeri 10 : 11-36
20210314 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Johannes 1 : 14-18 en Kolossenzen 1 : 15-20- Jezus’ relatie met God en met zichzelf
20210321 10-00 UurJeugddienst - Online dienst + zoommeeting - Gegevens in de liturgie
20210328 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Romeinen 8 : 18-22 en Kolossenzen 1 : 15-20- Jezus’ relatie met de schepping
20210401 19-30 UurE. Mouissie - Online dienst - Matteüs 27 : 37-44 - Verlaten door... ménsen! - Witte donderdag, Viering H. Avondmaal
20210402 19-30 UurE. Mouissie - Online dienst - Matteüs 27 : 45-54 - Verlaten door... Gód! - Goede vrijdag
20210404 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Matteüs 27 : 57 - 28:10 en Romeinen 8 : 35-39- Hereniging! - Paasfeest
20210411 10-00 UurD. Groeneveld - Online dienst - Psalm27
20210418 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Efeziërs 2 : 11-18 - Gods verlangen is wereldwijd!
20210425 10-00 UurC.M. van der Klis - Online dienst - Romeinen 8 : 14-18 en Habakuk 2 : 1-6, 17-20 - Geduldig en gelovig uitzien
20210502 10-00 UurW. van Dijk - Online dienst - Marcus 4 : 1-20
20210509 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Lucas 24 : 28-53 - Een wonder boven wonder! - Doopdienst
20210516 10-00 UurJ.M. de Groot - Online dienst - Lucas 24 : 50-53, Johannes 14 : 15-18 en Handelingen 1 : 15-26
20210523 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Johannes 14:15-21 en Handelingen 2:1-13- Met ons-In ons - geloofsbelijdenis - H. Avondmaal
20210530 10-00 UurE. Messelink - Online dienst - Johannes 6 : 25–35 en 1 Johannes 1 :1-4- Zondag voor de vervolgde kerk
20210606 10-00 UurE. Mouissie - Online dienst - Galaten 5 : 22-25 - Een nieuwe mens –een nieuwe gemeente - Doopdienst
20210613 10-00 UurC.M. van der Klis - Online dienst - 1 Korinthiers 3: 6-9a en Markus 4: 1-2a, 26-29 - Heilig Avondmaal
20210620 10-00 UurB. Eikelboom - Online dienst - Jeremia 29: 4 –14 -Bloei daar, waar jij geplant bent
20210627 10-00 UurC.W. Lodewijk - Jesaja 43 : 1–3a en Matteus. 14 : 22-33
20210704 10-00 UurA. Siebenga - Matteus 13: 24-30
20210711 10-00 UurK. Smouter - Lukas 7 : 18-23 en Jesaja 29 : 18-21 - Afscheid bijbelklas4 kinderen - H. avondmaal
20210718 10-00 UurH. van Winkelhoff - Romeinen13 : 8-10 en Psalm51 - Gebroken mensen
20210725 10-00 UurF. Gerkema - Exodus 17 : 8-16
20210801 10-00 UurK.C. Smouter - Exodus 12 : 1-14, 21-28
20210808 10-00 UurW. van Dijk - Genesis 6:9-18, Psalm 116:12-19 en 2Korintiers 5:16-19 - H. avondmaal
20210815 10-00 UurR. Koelewijn - Prediker 4: 4 tot 6 en Filippenzen 4: 1-9 - De liefde van de Vader geeft vreugdevolle Rust
20210822 10-00 UurG. Bronsveld - Prediker 1
20210829 10-00 UurA. Siebenga - 2 Kronieken 24: 1 - 27
20210905 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 2: 4b-9 en Openbaring 21: 1-5 - Afscheid Pastor Erik - À Dieu, onderweg naar de tuin-stad!
20210912 10-00 UurJ. Winter - 1 Petrus 4: 1 – 12- H. Avondmaal
20210919 10-00 UurC. Lodewijk - Ezra 1: 1 – 6 en Ezra 4: 1 – 4, 8, 12 – 16 - Startzondag, bevestiging ambtsdragers
20210926 10-00 UurG.J. Lakerveld - Romeinen 8: 12 - 17 en Marcus 1: 1 – 11
20211003 10-00 UurH. van Winkelhoff - Psalm 46 en Lukas 17: 20,21 - Niet van deze wereld
20211010 10-00 UurW. Louwerse- Johannes 6: 48-51 en 67-69 - H. Avondmaal
20211017 10-00 UurR. van Lente- Deuteronomium15: 7 – 11 en Marcus 10: 17 – 31- Michazondag
20211024 10-00 Uur

Luisterwijzer

Voor sommige diensten is een preek luisterwijzer beschikbaar. Hieronder kun je hem downloaden. Kom je naar de dienst, kijk dan of er een luisterwijzer is, print hem uit en neem hem mee naar de dienst.

Luisterwijzer
Lw-20200126 10-00 Uur
Lw-20200308 10-00 Uur
Lw-20201004 10-00 Uur

Presentatie bij de preek

Presentatie bij de preek
Presentatie-20210404
Presentatie-20210418
Presentatie-20210509
Presentatie-20210523
Presentatie-20210606
Presentatie-20210718
Presentatie-20210725
Presentatie-20210815