Kinderen

Jezus zegt: ‘Laat de kinderen bij mij komen’ Marcus 10:13-16
Vanuit de liefde van God voor alle kinderen en voor ieder kind persoonlijk, zien wij de kinderen als belangrijk en waardevol. Kinderen zijn nu al onderdeel van de gemeente en dat willen we laten merken in de activiteiten die we hebben. We willen de kinderen in alles laten zien dat ze erbij horen en dat God van ze houdt!

Crèche

Voor de allerkleinste kinderen is er een creche met oppas waar ze lekker kunnen spelen. Hier kan je je kind(eren) brengen voor de kerkdienst begint. Na afloop van de kerkdienst kan je je kind(eren) hier weer ophalen.

Kinderdiensten

Vanaf 3 jaar kunnen de kinderen naar de Bijbelklas. Er zijn 3 Bijbelklassen. We werken in drie leeftijdsgroepen. We vinden het belangrijk dat een kind de ruimte krijgt om op zijn eigen niveau over God te leren.

De kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 3 van de basisschool, tot ± 6 jaar zijn welkom in Bijbelklas 1. Voor de kerkdienst begint kan je je kind(eren) naar de Bijbelklas brengen. We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. We praten daar met elkaar over, waardoor het ook voor de allerkleinsten te volgen is. We zingen, bidden, knutselen en spelen met elkaar.
De kinderen van groep 4 t/m groep 6 van de basisschool, ± 6 tot 10 jaar zijn welkom in Bijbelklas 2. De kinderen gaan eerst met hun ouders mee naar de kerkdienst. Na het zingen van een kinderlied (voor de preek begint) gaan de kinderen met hun leiding naar de Bijbelklas. Hier horen ze het Bijbelverhaal op hun niveau. Ook wordt er gepraat, gezongen en gebeden en als er nog tijd over is, geknutseld.
Voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool, ± 11 tot 12 jaar is er om de week een Bijbelklas 3. We gebruiken voor hen een programma van Youth for Christ: Rock Steady. Als er Bijbelklas 3 is wordt dat aan het begin van de dienst via de beamer aangekondigd. De kinderen komen normaal gesproken eerst naar de kerkdienst en gaan na het zingen van een kinderlied (voor de preek begint) naar hun eigen lokaal.

De kinderen van alle Bijbelklassen komen terug in de kerkdienst als de dienst bijna is afgelopen. We zingen dan nog een lied en alle grote en kleine mensen krijgen de zegen van onze God mee.

Elke tweede zondag van de maand is er een eigen kinderzangdienst voor alle kinderen tot 10 jaar. De kinderen van Bijbelklas 2 gaan dan niet eerst naar de kerkdienst maar, gelijk met de kinderen van Bijbelklas 1, direct naar de kinderzangdienst. Deze wordt gehouden in een van de klaslokalen.
De kinderen van Bijbelklas 3 gaan op deze dag ook meteen, voor de kerkdienst, naar hun eigen lokaal. Zij zullen hun eigen, Rock Steady, programma volgen.

Als je voor het eerst bij ons komt: Bij de ingang van de kerk zijn gemeenteleden die iedereen welkom heten. Zij kunnen je vertellen waar de klaslokalen zijn en waar de crèche en Bijbelklas wordt gehouden.

Kerstfilm

Onderstaande kerstfilm is gemaakt samen met de kinderen voor de kerstdienst van 2016

Download film: Icon of KerstLegoFilm KerstLegoFilm (49.0 MiB)