Kerkdiensten

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Normaal gesproken om 10.00 uur en om 17.00 uur.  Deze diensten zijn het centrale deel van ons gemeente zijn. Hier ontmoeten we God en ook elkaar. Hier willen we God prijzen, van hem en zijn woord leren. Ook willen we hier tot hem bidden. Je bent hartelijk welkom.


De eerste dienst, om 10.00 uur, is echt een dienst voor de hele gemeente, van jong tot oud. Een dienst begint met een welkom en mededelingen door de ouderling die dienst heeft op die dag. De dienst gaat normaal gesproken via een bepaald patroon, de liturgie.  We beginnen de dienst met het zingen van een aantal liederen. Op die manier willen we God eren en aanbidden. De muzikale begeleiding wordt gedaan door verschillende muziekteams. Alle te zingen liederen worden geprojecteerd via een beamer zodat iedereen kan meezingen. Vervolgens wordt er afwisselend gebeden, gelezen uit de Bijbel, en gezongen. Er is ook altijd een collecte voor een goed doel. Een groot deel van de dienst ingevuld met een preek. Meestal wordt die gehouden door een dominee. In die preek krijgen we uitleg over de Bijbel en wat dat betekend voor ons dagelijks leven. De dienst wordt afgesloten met het geven van de zegen. Zo mag iedereen gezegend de dienst verlaten.

Tijdens de ochtend dienst is er een crèche voor de allerkleinsten, van 0 t/m 2 jaar. Daarnaast is er een Bijbelklas voor kinderen van 3 jaar t/m groep 3 van de basisschool, een Bijbelklas voor groep 4 t/m 6 van de basisschool en een Bijbelklas voor groep 7 en 8 van de basisschool. Normaal gesproken beginnen we de dienst met de Bijbelklas kinderen en gaan ze gezamenlijk naar hun dienst. Ze komen aan het eind van de dienst ook weer gezamenlijk terug. In deze kinderdiensten krijgen de kinderen een Bijbelverhaal te horen en wordt er een werkje gemaakt. Ook wordt er gebeden met de kinderen.

Na de ochtenddienst is er altijd koffie / thee drinken. Dan is er tijd voor onderlinge ontmoeting.

De tweede dienst, om 17.00 uur, heeft een wat ander karakter. De dienst verloopt meestal ook wat rustiger dan de dienst op de ochtend. Hij is bedoeld voor wat meer verdieping en kan ook heel opbouwende zijn. Na een wat drukkere ochtenddienst is er ’s middags tijd om tot rust te komen bij Gods woord. Ben je niet in staat geweest naar de dienst van 10.00 uur of een dienst in je eigen gemeente te gaan dan ben je hartelijk welkom in deze dienst. Ook als je van wat meer rust houdt, zonder allerlei extra activiteiten dan kan deze dienst een heel waardevol moment voor je zijn. Er is ’s middags geen crèche of Bijbelklas.

Daarnaast hebben we ook speciale diensten zoals doopdiensten, belijdenisdiensten, avondmaalsdiensten en themadiensten. De doop-, belijdenis- en themadiensten zijn onregelmatig, de avondmaalsdienst is normaal gesproken op de tweede zondag van de maand.