Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Wat voor gemeente zijn we en willen we zijn?

(najaar/winter 2017)


augustus – oktober 2017

Preekonderwerp: Bijbelse gegevens over gemeente-zijn

 

 

december 2017
Gemeenteproject: Jezus ontdekken in Adventstijd

(winter/voorjaar 2018)

januari – februari, april – mei 2018: Gemeenteactiviteiten op 6 terreinen

februari – maart 2018: Gemeenteproject – Jezus ontdekken in de 40dagentijd

Precieze preekdata en -onderwerpen vind je op deze site, bij ‘De eerste dag’.

Preekverwerking
– Luisterwijzer: een samenvatting van de preek + verwerkingsmateriaal. Te downloaden via deze site.

– Gezamenlijke verwerking: de data zullen op deze site te vinden zijn.

– Preek+: Op de avond van de (meestal) 3e zondag van de maand komen jongeren van (ongeveer) 18 jaar en ouder bij elkaar. Na een maaltijd ten huize van gemeenteleden praten ze verder over het preekonderwerp van ’s morgens. Daarvoor kan ook het verwerkingsmateriaal op de Luisterwijzer gebruikt worden.

Met een hartelijke groet,
de jaarthema-commissie