ANBI

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat ieder die een bedrag schenkt aan een lokale kerk of aan een zelfstandig onderdeel van de koepel NGK, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen (RSIN 821789788). Icon of ANBI Transparantie Gegevens NGK Amersfoort-Zuid ANBI Transparantie Gegevens NGK Amersfoort-Zuid (59.2 KiB)