Kerkdiensten

Het rooster wordt opgehaald...


Live - Opnames
De eerste dag
Rooster - Collecte - Bijzonderheden
Taken volgende dienst

Agenda

Contact

Heb je vragen over onze gemeente dan kan je terecht bij Wim van Rijnswou: scriba NGK Amersfoort Zuid

Locatie Kerkdiensten: Corderius College Webmaster: Frits Bijlenga


Contact